Over ons

In navolging van het Global Christian Forum (GCF) wil het Nederlands Christelijk Forum (NCF) een open ruimte creëren waar christenen van een zeer breed scala van kerken en interkerkelijke organisaties met elkaar hun geloof delen, elkaar leren respecteren en samen gemeenschappelijke uitdagingen verkennen en beantwoorden, in openheid voor wat de Geest van God ons te zeggen heeft.

Het NCF staat open voor alle christelijke tradities in ons land. Overeenkomstig de opzet van het GCF streeft het NCF naar een gelijkmatige vertegenwoordiging van deelnemers uit de traditionele kerken en Pinkster- en evangeliekerken, waaronder de migrantenkerken.

In het NCF is in 2013 de nieuwe oecumenische beweging ‘Wij kiezen voor eenheid’ opgegaan. Ook de ‘Nationale Synode’ zal in het NCF instromen. Het NCF is ingebed in het grotere geheel van oecumenische koepels en bewegingen in Nederland (Raad van Kerken en Missie Nederland).