Stuurgroep

De stuurgroep zet de grote beleidslijnen van het NCF uit en is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle activiteiten.

De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

Wilkin van de Kamp, Voorganger Duits-Nederlandse Euregio Christengemeente

Rhoinde Mijnals-Doth, Voorzitter SKIN

René de Reuver, Scriba Protestantse Kerk in Nederland

Sjaak van 't Kruis, Beleidssecretaris - Scriba Protestantse Kerk in Nederland

Machiel Jonker, Voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

Joris Vercammen, Aartsbisschop Oudkatholieke Kerk

Wilfred Fijnvandraat, Secretaris Stichting Geloofsgesprekken