Nederlands Christelijk Forum

Het Nederlands Christelijk Forum (NCF) is een unieke ontmoetingsplaats voor leiders van kerken en christelijke organisaties in Nederland. Het NCF biedt hen een open ruimte waar zij met elkaar hun geloof kunnen delen, kunnen groeien in begrip voor elkaar en samen gemeenschappelijke uitdagingen verkennen en beantwoorden, in openheid voor wat de Geest van God ons te zeggen heeft.

Het NCF streeft naar een gelijkmatige vertegenwoordiging van deelnemers uit de oudere tradities (katholieke, protestantse en orthodoxe kerken) en deelnemers uit jongere tradities (evangelische, pinkster- en migrantenkerken). Samen verlangen we ernaar om de onderlinge band te verdiepen en te verstevigen.

Een keer per jaar organiseert het NCF een tweedaagse retraite, waar (kerk)leiders uit een breed scala van christelijk Nederland samenkomen en elkaar ontmoeten.

Het NCF is een afgeleide van het Global Christian Forum (GCF) en werkt nauw samen met het groter geheel van oecumenische koepels en bewegingen in Nederland: de Raad van Kerken.

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.

PAULUS in Efeze 4:3, NBV21