Global Christian Forum

Het Nederlands Christelijk Forum is de Nederlandse versie van het Global Christian Forum (GCF). Het GCF is ontstaan vanuit de Wereldraad van Kerken, en brengt wereldwijd alle belangrijke christelijke stromingen samen.

Alle tradities in de wereldwijde christelijke familie zijn binnen het GCF aanwezig, waaronder Afrikaans-onafhankelijke, anglicaanse, katholieke, charismatische, evangelische, orthodoxe, pinkster- en protestantse kerken, alsook megakerken, migrantenkerken en contemplatieve gemeenschappen.

Ook zijn in het GCF veel christelijke wereldgemeenschappen en wereldwijde christelijke organisaties vertegenwoordigd, waaronder de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van de christenen, de Pentecostal World Fellowship, de World Evangelical Alliance en de Wereldraad van Kerken.

Het ontstaan van het GCF komt op een moment van grote verschuivingen in het wereldwijde christendom, waarbij de uitdijende rand van de kerk zich heeft verplaatst van het mondiale Noorden (voornamelijk protestants en katholiek Europa en Noord-Amerika) naar het mondiale Zuiden (Afrika, Aziƫ en Latijns-Amerika door de groei van pinkster-, evangelische en charismatische kerken).

We leven in een tijd waarin de historische oecumenische beweging naar creatieve wegen zoekt. Het GCF biedt ruimte voor verkenning van uitingen van christelijke eenheid die voorheen niet beschikbaar waren, als gevolg van beperkte contacten of wonden uit het verleden.

Het GCF beoogt niet te vervangen wat al bereikt is op oecumenisch vlak. Het NCF wil voortbouwen op het groeiend vertrouwen en wederzijds respect in de oecumene, door een open ruimte te zijn waar wij samen onze reis met Christus kunnen voortzetten.

Zie ook: https://globalchristianforum.org/