Stuurgroep

De stuurgroep zet de grote beleidslijnen van het NCF uit en is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle activiteiten. De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

Geert van Dartel, voorzitter Raad van Kerken.

Wilfred Fijnvandraat, directeur Agapè.

Peter Grim, vicevoorzitter Verenigde Pinkster- en evangeliegemeenten.

Wilkin van de Kamp, predikant-directeur Vrij Zijn.

René de Reuver, scriba Protestantse Kerk in Nederland.

Bernd Wallet, aartsbisschop Oud-Katholieke Kerk.