Geschiedenis

In 2007 vierde de Pinksterbeweging in Nederland haar honderdjarig bestaan. Op het eeuwfeest in het Olympisch Stadion in Amsterdam heeft Bas Plaisier, toenmalig scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, excuses aangeboden voor de minachtende houding van zijn kerk ten opzichte van de Pinksterbeweging. Deze onverwachte schuldbelijdenis maakte diepe indruk op de aanwezigen. Bas Plaisier heeft in het Olympisch Stadion een zaadje van verootmoediging en verzoening gepland dat zou uitgroeien tot een nieuwe landelijke eenheidsbeweging in de volle breedte van de kerk in Nederland.

Voor het eerst ontstond er een verlangen naar eenheid vanuit de evangelische en Pinksterbeweging van Nederland, wat omarmd werd door kerkleiders uit de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland (Gerard de Korte en Arjan Plaisier). Vanuit verschillende kanten groeide het verlangen om een breed opgezette bijeenkomst op te zetten in Nederland. Hoe zou het zijn als kerkleiders uit alle geledingen van de Kerk in Nederland samen zouden komen voor een dag van verootmoediging en schuldbelijdenis voor de onderlinge verdeeldheid tussen kerken, generaties en culturen? Dat ze God en elkaar om vergeving zouden vragen voor de negatieve manier waarop zij over elkaar spraken en met elkaar omgingen? Welk effect zou dit hebben op ons land? Een nieuwe beweging van eenheid kwam zo op gang: ‘Wij kiezen voor eenheid’.

Ter voorbereiding van deze dag vonden vanaf 2010 onder de noemer van ‘Wij kiezen voor eenheid’ de eerste retraites voor leiders van kerken en christelijke organisaties in Nederland plaats. Na drie jaar voorbereiding kwamen op 6 oktober 2012 nationale kerkleiders en zo’n drieduizend mensen uit de gebedsbeweging van Nederland samen op het Malieveld in Den Haag. Koningin Beatrix wenste alle deelnemers per brief een mooie en bezielende dag toe. Deze dag kwamen kerkleiders samen om God en elkaar vergeving te vragen voor de negatieve manier waarop zij over elkaar hebben gesproken en met elkaar zijn omgegaan. In 2013 werd besloten om de naam ‘Wij kiezen voor eenheid’ te veranderen in ‘Nederlands Christelijk Forum’, in navolging van het Global Christian Forum.